Cambridgeské skúšky

Authorised Centre RGB V septembri 2011 bolo pri našej jazykovej škole na podnet University of Cambridge ESOL Examinations zriadené priame skúškové centrum Cambridge Examination Centre Banska Bystrica. Tak sa naša jazyková škola stala nielen prípravným centrom pre cambridgeské skúšky, ale aj autorizovaným skúškovým centrom, čo znamená, že skúšku a prípravné kruzy môže kandidát absolvovať priamo v našej jazykovej škole.

Všetky informácie ohľadom termínov registrácie a samotných skúšok vám budú poskytnuté na tel. čísle 00421 905 719 335 alebo e-mailom: info@cambridgeexams.sk, kontaktná osoba Conrad James Riepl MSc., manažér skúškového centra (C.E.M.).

Všetkým záujemcom o skúšky odporúčame v našej jazykovej škole absolvovať jazykovú alebo intenzívnu jazykovú prípravu na príslušný typ skúšky (PET, FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher a pod.). Ponúkame celoročné prípravné kurzy pre stredoškolákov, kurzy pre dospelých, ale aj krátkodobé intenzívne kurzy zamerané na praktický nácvik testov pre skúšky Cambridge English Language Assessment.

Viac informácii nájdete na stránke CAMBRIDGE EXAMINATION CENTRE BANSKA BYSTRICA alebo na facebook stránke.

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek