Stručný popis štátnych jazykových skúšok a ďalšie medzinárodné certifikáty o znalosti jazyka

Štátne jazykové skúšky z anglického a nemeckého jazyka

Základná štátna jazyková skúška (úroveň B2)
Všeobecná štátna jazyková skúška (úroveň C1 / C2)

  • osvedčenie o štátnej jazykovej skúške je dokladom o znalosti cudzieho jazyka akceptovaným na národnej úrovni
  • tento doklad vyžadujú niektorí slovenskí zamestnávatelia
  • osvedčenie je tiež dostatočným preukázaním jazykových znalostí za účelom získania živnostenského oprávnenia
  • absolvovanie štátnej jazykovej skúšky je vhodné pre tých, ktorí sa v budúcnosti plánujú uplatniť výlučne na tuzemskom trhu práce

Prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky z anglického a nemeckého jazyka organizujeme v spolupráci s inštitútom E-KU Nitra.

Viac informácií nájdete na nasledujúcej stránke.

Certifikát IES London

  • certifikát IES je medzinárodný doklad o úrovni absolvovaného štúdia
  • zvyšuje šancu uplatniť sa na trhu práce v tuzemsku aj v zahraničí
  • štandardne je vydávaný v anglickom a úradnom jazyku
  • znamená konkurenčnú výhodu oproti študentom z necertifikovaných škôl
  • naša vzdelávacia inštitúcia je medzinárodne certifikovaná International Education Society, London (IES). Naši študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES na stredne pokročilej úrovni B1 a na pokročilej úrovni C1, C2 Spoločného európskeho referenčného rámca.

Viac informácií nájdete na nasledujúcej stránke.

 

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek