Cambridgeské skúšky

Authorised Centre RGB V septembri 2011 bolo pri našej jazykovej škole na podnet University of Cambridge ESOL Examinations zriadené priame skúškové centrum Cambridge Examination Centre Banska Bystrica. Tak sa naša jazyková škola stala nielen prípravným centrom pre cambridgeské skúšky, ale aj autorizovaným skúškovým centrom, čo znamená, že skúšku a prípravné kruzy môže kandidát absolvovať priamo v našej jazykovej škole.

Všetky informácie ohľadom termínov registrácie a samotných skúšok vám budú poskytnuté na tel. čísle 00421 911 786 237 alebo e-mailom: info@cambridgeexams.sk, kontaktná osoba Mgr. Tereza Búziková, manažérka skúškového centra (C.E.M.) alebo asistentka Mgr. Ivana Hlaváčiková na tel: +421 950 890 997

Všetkým záujemcom o skúšky odporúčame v našej jazykovej škole absolvovať jazykovú alebo intenzívnu jazykovú prípravu na príslušný typ skúšky (PET, FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher a pod.). Ponúkame celoročné prípravné kurzy pre stredoškolákov, kurzy pre dospelých, ale aj krátkodobé intenzívne kurzy zamerané na praktický nácvik testov pre skúšky Cambridge English Language Assessment.

Viac informácii nájdete na stránke CAMBRIDGE EXAMINATION CENTRE BANSKA BYSTRICA 

Termíny skúšok na tento rok nájdete tu: 

Exam-dates 2019-001

Exam-dates 2019-002

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek