Certifikát LCCI

Kto je LCCI ?

London Chamber of Commerce and Industry ( Londýnska obchodná a priemyselná komora) bola založená roku 1881 a prvé certifikáty (každoročne 200 000) začala vydávať už v r. 1887. Momentálne existuje 4000 skúškových centier vo viac ako 100 krajinách sveta. Od r.2002 je k dispozícii aj internetová „on-line“ forma skúšok. LCCI ponúka celosvetovo uznávané a vysoko akreditované jazykové certifikáty pre akademické a obchodné účely v oblasti všeobecnej angličtiny (ELSA, FELSA), špecializuje sa na obchodnú angličtinu (EFB), ďalej English for Tourism a mnohé ďalšie i v jazyku nemeckom a francúzskom. Materskou spoločnosťou, ktorá zaručuje medzinárodné uznávanie a kvalitu certifikátov je EDI (Education Development International).

Aký druh certifikátov poznáme ?

 • FELSA (Foundation English Language Skills Assessment) sa využíva na efektívne a presné určenie úrovne jazykových zručností na nižšom stupni (podľa CEF úroveň A1, A2). Testy sú určené pre všetky vekové kategórie, kandidáti sa riadia jednoduchými, krátkymi inštrukciami spojenými s obrázkami a symbolmi. Testujú sa 3 jazykové zručnosti (reading, listening, speaking ), spolu i v ľubovoľnej kombinácii.
 • ELSA (English Language Skills Assessment)- hodnotí kandidátov od základnej až po najvyššiu úroveň (podľa CEF A1, A2, B1,B2,C1,C2) v akejkoľvek kombinácii 4 jazykových zručností. V rámci časti „writing“ je možnosť výberu testu s „multiple-choice“ alebo testu s písaním eseje ( R, L, S, W )

Pre koho sú certifikáty určené ?

 • pre všetkých, ktorí hľadajú lepšie platené pozície v medzinárodných firmách na Slovensku i v zahraničí
 • pre všetkých, ktorí majú záujem študovať v zahraničí
 • pre firmy a spoločnosti, ktoré potrebujú objektívne a profesionálne určiť úroveň znalosti cudzieho jazyka u svojich zamestnancov a uchádzačov o prácu
 • pre všetkých, ktorí majú záujem o nestranné ohodnotenie pokroku v ich jazykových kompetenciách

Výhody LCCI certifikátov

 • minimálna byrokracia, maximálna objektivita a žiadny stres z neznámeho prostredia a skúšajúcich- testy sa robia on-line formou v počítačovej miestnosti našej inštitúcie(vrátane speakingu, ktorého nahrávka sa posiela zvukovým súborom do Londýna, kde je vyhodnotená profesionálmi LCCI)
 • termíny testov sa prispôsobujú potrebám kandidáta
 • možnosť výberu jazykovej zručnosti, ktorú kandidát potrebuje testovať (s tým súvisí aj cena)
 • 5- dňová registrácia pred testom( možné skrátiť až na 48 hodín)
 • možnosť výberu britskej alebo americkej formy angličtiny
 • jeden test pre všetky jazykové úrovne
 • možnosť vyskúšania demo-verzie testov na www.lcci.sk
 • okamžité vyhodnotenie testu, originál certifikátu bude kandidátovi doručený do 2 týždňov
 • neobmedzená časová platnosť certifikátov
 • celosvetové uznanie univerzitami a zamestnávateľskými spoločnosťami(zoznam je k dispozícii)
 • vysoko pozitívne hodnotené ako súčasť životopisov pri uchádzaní sa o prácu
 • konfrontácia „školskej“ angličtiny s aktuálnymi medzinárodnými kritériami

Prihláška (formát PDF)
Prihláška (formát DOC)

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek