Medzinárodný certifikát IES London

logo IESSúkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia RK Centrum UNIVERSA, Banská Bystrica bola v apríli 2005 certifikovaná spoločnosťou International Education Society London ( IES ) čo znamená, že absolventi tejto školy majú možnosť získať po úspešnom absolvovaní štúdia medzinárodný certifikát IES London.

Testovanie prebieha na úrovni:

  1. stredne pokročilá (B1 Spoločného európskeho referenčného rámca)
  2. pokročilá (B2 - C1 Spoločného európskeho referenčného rámca)

Školský rok 2016/2017 – anglický, nemecký, španielsky a ruský jazyk.

Na požiadanie škola vystaví certifikát aj na nižšej jazykovej úrovni.

Uzávierka žiadostí o vystavenie certifikátu IES London

 Denné štúdiumVečerné štúdium a Jazyková príprava pre stredoškolákov
úroveň B2, C1, C2 máj 2017 jún 2017
úroveň B1 máj 2017 jún 2017
Poplatok za certifikát 100,- EUR 100,- EUR

IES predstavuje svoju spoločnosť a informuje o medzinárodnom certifikáte IES.

Vzor certifikátu IES

V dnešnej dobe je na pracovnom trhu vysoká konkurencia. Z toho dôvodu je dôležité mať nielen potrebné vedomosti a schopnosti, ale aj zodpovedajúce doklady o získanej kvalifikácii. Väčšina škôl dáva svojim absolventom len štandardné a povinné dokumenty – vysokoškolský diplom, maturitné vysvedčenie, výučný list, vysvedčenie. Vaša škola sa snaží svojim absolventom maximálne pomôcť a „vyzbrojiť“ ich do praxe aj ďalším dokumentom – medzinárodným certifikátom IES. Tento certifikát je vydávaný od roku 1997 a každý rok ho získa niekoľko tisíc absolventov.

Medzinárodný certifikát IES môže získať len absolvent vzdelávacej inštitúcie, ktorá je certifikovaná spoločnosťou International Education Society Ltd., Londýn. Každá certifikovaná inštitúcia musela absolvovať náročnú certifikačnú procedúru, ktorej výsledkom bolo pridelenie ratingu (čo je v podstate známka školy). Hodnota ratingu je overovaná každý rok. Medzi certifikované inštitúcie patrí aj škola, ktorú navštevujete.

Medzinárodný certifikát IES hovorí o úrovni školy, a preto je ideálnym doplnkom k povinným dokumentom. Vlastník medzinárodného certifikátu IES má oproti konkurentom na trhu práce výhodu a väčšiu šancu získať zamestnanie. Doba platnosti certifikátu je neobmedzená, takže je ho možné použiť kedykoľvek v produktívnom veku (tento rok alebo za 5, 10, a aj viac rokov).

Preklad certifikátu IES

Medzinárodný certifikát IES je štandardne vydávaný v anglickom a úradnom jazyku, a preto ho je možné uplatniť v zahraničí i tuzemsku. K dispozícii sú tiež preklady do ďalších svetových jazykov.

Medzinárodný certifikát IES je vytlačený na kriedovom papieri. Obsahuje potrebné ochranné prvky aj pečať so zlatou razbou a je vložený do lakovaného, pevného obalu s identifikačnými údajmi IES.

Medzinárodný certifikát IES často vydávame aj spätne, pretože nás o ne žiadajú absolventi zo zahraničia. Tento variant nedoporučujeme, lebo je komplikovaný (o certifikát sa musí žiadať len prostredníctvom absolvovanej školy) a nákladnejší. Najefektívnejšie a najlacnejšie je vybaviť si certifikát na koniec štúdia.

Všetci majitelia medzinárodných certifikátov IES sú zapísaní do databázy na Internete (www.ies-info.com, odkaz „Vydané certifikáty“). Zamestnávateľ si tak môže okamžite overiť pravosť certifikátu.

IES o medzinárodných certifikátoch informuje najmä subjekty na trhu práce – nadnárodné firmy, významné podniky a inštitúcie, ale aj subjekty regionálnej pôsobnosti.

Ukážka medzinárodného certifikátu IES a ďalšie informácie sú na www.ies-info.com

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek