Prihláška

(externí kandidáti)

Prihlášku môžete odoslať prostredníctvom nasledujúceho elektronického formulára. Bude odoslaná na e-mailovú adresu info@universa.sk

Pri vyplňovaní prihlášky žiadame dodržiavať interpunkčné znamienka (dĺžne a mäkčene).

Meno a priezvisko:

Invalid Input

Titul:

Invalid Input

Dátum narodenia:

Povinný údaj.

Miesto narodenia:

Povinný údaj.

E-mail:

Invalid Input

Pohlavie:

Invalid Input

Národnosť:

Invalid Input

Materinský jazyk:

Invalid Input

Bydlisko:

Invalid Input

PSČ:

Invalid Input

Telefón:

Invalid Input

Poplatok za skúšku uhradený dňa:

Invalid Input

Typ skúšky:
Invalid Input

Dátum konania skúšky:

Invalid Input
Týmto potvrdzujem, že som oboznámený/oboznámená so skúšobným poriadkom a vykonávacími predpismi Goetheho inštitútu.

Súhlas so skúšobným poriadkom a vykonávacími predpismi GI je povinný pre odoslanie prihlášky.

Odpíšte prosím kontrolný kód:


Odpíšte prosím kontrolný kód:
Nesprávne odpísaný kontrolný kód, skúste to znovu.

Odoslaním tohto formulára vyhlasujem, že dávam súhlas k poskytnutiu mojich údajov týkajúcich sa skúšky príslušnému Goetheho inštitútu a do ústredného archívu skúšok Goetheho inštitútu.

Upozornenie: Odoslaním prihlášky a uhradením poplatku sa záujemca zaväzuje k účasti na skúške. V prípade odstúpenia od skúšky sa poplatok nevracia. Škola si vyhradzuje právo na zmenu termínu konania skúšky.

  

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek