Denné jednoročné pomaturitné štúdium

JAZYKOVÁ PRÍPRAVA NA ŠTÚDIUM A PRÁCU V ZAHRANIČÍ A NA PRIJÍMACIE POHOVORY NA VYSOKÉ ŠKOLY

PRE ABSOLVENTOV STREDNÝCH ŠKÔL Z CELÉHO SLOVENSKA A ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

Komu je štúdium určené:

 • čerstvým absolventom stredných škôl s ukončenou maturitnou skúškou, ktorí sa pripravujú na prijímacie pohovory na vysoké školy a zahraničným študentom
 • absolventom stredných škôl, ktorí neuvažujú o vysokoškolskom štúdiu, alebo neboli na štúdium prijatí
 • všetkým, ktorí sa chystajú na dlhodobý pobyt v zahraničí
 • všetkým, ktorí si chcú prehĺbiť znalosti anglického alebo nemeckého jazyka a uvažujú o získaní medzinárodného jazykového certifikátu

Možnosti štúdia:

 • jednoodborové štúdium jazyka anglického/nemeckého/slovenského jazyka pre cudzincov
 • štúdium druhého cudzieho jazyka formou večerného štúdia zdarma pre všetkých zaregistrovaných študentov denného štúdia (anglický / nemecký / francúzsky / ruský / taliansky / španielsky jazyk)

Rozsah a intenzita výučby:

Spolu 600 vyuč. hodín, s týždenným rozsahom 20 vyuč. hodín v dňoch pondelok - štvrtok v čase od 8. 30 do 13. 00 hod. 

Ukončenie štúdia:

 1. Získanie medzinárodne platných dokladov o znalosti všobecného jazyka na príslušnej jazykovej úrovni (PET, FCE, CAE, Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, DELF, DALF, RPO, NIVEL B1 INICIAL, NIVEL B2 INTERMEDIO)
 2. Získanie Vysvedčenia alebo Osvedčenia o štátnej jazykovej skúške

Zápisné a školné:

 • Zápisné: 35,- EUR
 • Školné: 1 000,- EUR
 • Zvýhodnené školné pri skorom zápise v mesiacoch  máj a jún 2018:  900,- EUR
  (úhrada školného do 30.6.2018)
 • Začiatok školského roka: 24. september 2018

Študenti s jazykovými vedomosťami sa môžu na štúdium prihlásiť aj v priebehu školského roka. Záujemcom zabezpečujeme internátne ubytovanie.

Získajte dva jazykové certifikáty jednou ranou

Prihláška (formát PDF)
Prihláška (formát DOC)

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek

x

Ponuka pre zahraničných študentov
na školský rok 2017/2018

Denné štúdium slovenského jazyka