Detská jazyková škola Universáčik

Detská jazyková školazačiatok šk. roka: 10. - 11. september 2018

angličtina, nemčina

Milí rodičia,

očakávate od svojich detí viac ako len ovládať anglické alebo nemecké básničky, či pesničky, ktoré sa donekonečna opakujú? Ak áno, prihláste ho do našej Detskej jazykovej školy UNIVERSÁČIK, lebo ani netušíte, čo Vaše dieťa dokáže zvládnuť.

  • Výučba v našej škole vytvára deťom vstupnú bránu k osvojeniu si cudzích jazykov,
  • Deti sa jazyk učia systematicky s rozvíjaním všetkých jeho zručností (gramatika, písomný prejav, ústny prejav, čítanie a posluch s porozumením pod vedením plne kvalifikovaných našich a zahraničných lektorov), čo im umožňuje získať jazykovú úroveň A2, resp. B1 deklarovanú medzinárodným jazykovým certifikátom Cambridge English: Young Learners alebo Cambridge English: Preliminary.
  • Samotné skúšky deti vykonávajú priamo v našom skúškovom centre;
  • Získaná jazyková úroveň deťom umožňuje kontinuálne študovať v sekcii Jazykovej prípravy pre stredoškolákov od úrovne B1 a už pred dovŕšením 18. roku života získať medzinárodný jazykový certifikát Cambridge English: First a Cambridge English: Advanced.
 Rozsah výučbySystém výučbyČas výučbyPoplatok
Prípravka do DJŠ UNIVERSÁČIK
YLE Starters
35/70 vyuč. hodín 2 x do týždňa po 1 vyuč. hod. (60 min.) 14.15-15.15

130,- EUR
(pri platbe za šk. polrok)

250,- EUR
(pri platbe za celý šk. rok)

UNIVERSÁČIK I. stupeň DJŠ
YLE Movers

35/70 vyuč. hodín 2 x do týždňa po 1 vyuč. hod. (60 min.)

14.15-15.15

15.25-16.25

130,- EUR
(pri platbe za šk. polrok)

250,- EUR
(pri platbe za celý šk. rok)

UNIVERSÁČIK II. stupeň DJŠ
YLE Flyers, KET, PET
35/70 vyuč. hodín 2 x do týždňa po 1 vyuč. hod. (60 min.) 15.25-16.25

130,- EUR
(pri platbe za šk. polrok)

250,- EUR
(pri platbe za celý šk. rok)

  • ZÁPISNÉ: 5,- EUR
  • Ďalšia zľava 5,- EUR alebo 10,- EUR pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu do 20. septembra 2018

Prihláška (formát PDF)
Prihláška (formát DOC)

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek