Jazyková príprava pre stredoškolákov

Naši úspešní študentizačiatok šk. roka 17. - 18. september 2018

angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština, arabčina, čínština, švédština, slovenčina pre zahraničných študentov

  • V sekcii študujú predovšetkým absolventi našej Detskej jazykovej školy UNIVERSÁČIK, ale aj noví študenti;
  • V predstihu, už ako 17 - 18 roční si vykonávajú medzinárodné certifikačné skúšky (škola je priamym autorizovaným skúškovým centrom Cambridge English Language Assessment a Goethe-Institut München, čo nám umožňuje organizovať skúšky minimálne 6-krát ročne);
  • Medzinárodné certifikáty z anglického a nemeckého jazyka deklarujú skutočnú dosiahnutú úroveň;
  • Držitelia certifikátov majú možnosť prijatia na mnohé slovenské univerzity bez nutnosti absolvovania prijímacích skúšok z cudzieho jazyka, alebo študovať na zahraničných univerzitách, kde sú medzinárodné certifikáty nevynutnosťou;
  • Novoprihlásení študenti sú zaradení do štúdia podľa aktuálnej vstupnej úrovne.

Jazyková príprava pre stredoškolákov je aj podporným štúdiom popri strednej škole a zároveň prípravou na úspešné vykonanie maturitných skúšok z cudzích jazykov.

V priebehu školského roka organizujeme simulácie skúšok z anglického a nemeckého jazyka (Cambridge English a Goethe-Institut), po absolvovaní ktorých majú študenti reálnu predstavu o priebehu. To im umožní ubezpečiť sa, že reálnu skúšku zvládnu úspešne.

 Rozsah výučbySystém výučbyČas výučbyPoplatok
úroveň A1, A2, B1 70/140 vyuč. hodín 2 x do týždňa
2 vyuč. hod.

15.00-16.30

16.30-18.00

165,- EUR
(pri platbe za šk. polrok)

320,- EUR
(pri platbe za celý šk. rok)

úroveň B2 / C1

Príprava na maturitu alebo na medzinárodné certifikačné skúšky - FCE, CAE, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1

70/140 vyuč. hodín 2 x do týždňa
2 vyuč. hod.

15.00-16.30

16.30-18.00

165,- EUR
(pri platbe za šk. polrok)

320,- EUR
(pri platbe za celý šk. rok)

  • ZÁPISNÉ: 5,- EUR
  • Ďalšia zľava 5,- EUR alebo 10,- EUR pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu do 20. septembra 2018
  • Zvýhodnené školné pre stredoškolákov aj pri zápise do večerných kurzov (angličtina, nemčina)

Prihláška (formát PDF)
Prihláška (formát DOC)

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek