Jazykové vzdelávanie pre dospelých

začiatok šk. roka 24. a 25. september 2018

angličtina, nemčina

začiatok šk. roka 1. október 2018

francúzština, španielčina, taliančina

začiatok šk. roka 2. október 2018

ruština, arabčina, švédština

Naša jazyková škola je priamym autorizovaným skúškovým centrom Cambridge English Language Assessment a Goethe-Institut München. Naše štúdium je preto orientované nielen na získanie jazykových zručností, ale aj ich preukázanie získaním kvalifikácie uznávanej po celom svete.

Ponúkame Vám:

 • Výučbu vo všetkých jazykových úrovniach od A1 po C2 spoločného európskeho referenčného rámca CEFR/SERR (výučbu zabezpečujú plne kvalifikovaní naši a zahraniční lektori)
 • komplexné rozvíjanie všetkých jazykových zručností (gramatika, písomný a ústny prejav, čítanie a posluch s porozumením)
 • špecializovanú prípravu na štátne a medzinárodné jazykové skúšky:
  • Cambridge English Language Assessment, Goethe-Institut Munchen
  • Základná a Všeobecná štátna jazyková skúška (anglický a nemecký jazyk)

V našich kurzoch Vám pomôžeme:

 • získať schopnosť plynule vyjadriť svoje myšlienky a názory v cudzom jazyku
 • efektívne využívať slovnú zásobu, gramatiku a syntax
 • prostredníctvom intenzívnej prípravy získať sebavedomie v riešení štátnych a medzinárodných jazykových skúšok

Nestihli Ste zápis? Nevadí. Na štúdium môžete nastúpiť aj v priebehu školského roka
(v prípade voľných miest)

Angličtina, nemčina

 Rozsah výučbySystém výučbyČas výučbyPoplatok

úroveň A1, A2, B1, B2

Príprava na medzinárodné certifikačné skúšky GZ A1 a GZ A2

70/140 vyuč. hodín 2 x do týždňa
2 vyuč. hod.

16.30-18.00

18.10-19.40

180,- EUR
(pri platbe za šk. polrok)

350,- EUR
(pri platbe za celý šk. rok)

úroveň B2 / C1

Príprava na medzinárodné certifikačné skúšky - FCE, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1

70/140 vyuč. hodín 2 x do týždňa
2 vyuč. hod.

16.30-18.00

18.10-19.40

180,- EUR
(pri platbe za šk. polrok)

350,- EUR
(pri platbe za celý šk. rok)

úroveň C1 / C2

Príprava na medzinárodné certifikačné skúšky - CAE, GZ C2:GDS

Príprava na Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku

70/140 vyuč. hodín

 

2 x do týždňa
2 vyuč. hod.

16.30-18.00

18.10-19.40

180,- EUR
(pri platbe za šk. polrok)

350,- EUR
(pri platbe za celý šk. rok)

 • ZÁPISNÉ: 5,- EUR

Francúzština, španielčina, taliančina, ruština, arabčina, čínština, slovenčina pre cudzincov

 Rozsah výučbySystém výučbyČas výučbyPoplatok
úroveň A1, A2, B1 60/120 vyuč. hodín 2 x do týždňa
2 vyuč. hod.

16.30-18.00

18.10-19.40

150,- EUR
(pri platbe za šk. polrok)

290,- EUR
(pri platbe za celý šk. rok)

Prihláška - angličtina, nemčina (formát PDF)
Prihláška - angličtina, nemčina (formát DOC)
Prihláška - francúzština, španielčina, taliančina, ruština, arabčina, čínština, slovenčina pre cudzincov (formát PDF)
Prihláška - francúzština, španielčina, taliančina, ruština, arabčina, čínština, slovenčina pre cudzincov(formát DOC)

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek