Jazykové vzdelávanie pre firmy a organizácie

Už viac ako 20 rokov úspešne zabezpečujeme jazykové vzdelávanie v mnohých firmách a organizáciach v Banskobystrickom regióne. Pridajte sa k našim spokojným klientom.

Ponúkame výučbu pre všetky jazykové úrovne:

  • s plne kvalifikovanými našimi a zahraničnými lektormi
  • v priestoroch školy alebo priamo vo Vašich priestoroch
  • v priebehu celého dňa
  • pre skupiny, miniskupiny a individuálnych záujemcov
  • všeobecný alebo profesijne orientovaný jazyk
  • čas, obsah a intenzita štúdia na základe dohovoru

Ďalej ponúkame firmám a organizáciám:

  • Monitorovanie a testovanie jazykových zručností ich zamestnancov v zmysle kritérií Spoločného európskeho referenčného rámca - vhodné pred začatím jazykového vzdelávania (vstupy) alebo po jeho ukončení (výstupy)
  • Možnosť registrácie na medzinárodné jazykové skúšky Cambridge English alebo Goethe-Institut (škola je priamym autorizovaným skúškovým centrom Cambridge English Language Assessment a Goethe-Institut München)

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek