Jazykové vzdelávanie pre firmy a organizácie

Už viac ako 20 rokov úspešne zabezpečujeme jazykové vzdelávanie v mnohých firmách a organizáciach v Banskobystrickom regióne. Pridajte sa k našim spokojným klientom.

Ponúkame výučbu pre všetky jazykové úrovne:

 • s plne kvalifikovanými našimi a zahraničnými lektormi
 • v priestoroch školy alebo priamo vo Vašich priestoroch
 • v priebehu celého dňa
 • pre skupiny, miniskupiny a individuálnych záujemcov
 • všeobecný alebo profesijne orientovaný jazyk
 • čas, obsah a intenzita štúdia na základe dohovoru

Ďalej ponúkame firmám a organizáciám:

 • Monitorovanie a testovanie jazykových zručností ich zamestnancov v zmysle kritérií Spoločného európskeho referenčného rámca - vhodné pred začatím jazykového vzdelávania (vstupy) alebo po jeho ukončení (výstupy)
 • Možnosť registrácie na medzinárodné jazykové skúšky Cambridge English alebo Goethe-Institut (škola je priamym autorizovaným skúškovým centrom Cambridge English Language Assessment a Goethe-Institut München)

Certifikované vzdelávacie programy spoločnosťou International Education Society London:

 1. Jazykové odborné vzdelávanie pre zamestnancov verejnej a štátnej správy
  celková hodinová dotácia: 420 vyuč. hodín
 2. Business Communication & Information Technology
  Wirtschaftskommunikation & Informationstechnologien

  celková hodinová dotácia: 120 vyuč. hodín

Uvedené vzdelávacie programy sú garantované Spoločnosťou International Education Society London. Študenti majú tak možnosť získať po ukončení štúdia medzinárodný certifikát IES London o absolvovaní štúdia, akceptovaný všetkými zamestnávateľskými organizáciami EÚ.

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek