Krátkodobé jazykové kurzy a individuálna výučba

Krátkodobé jazykové kurzy a individuálna výučba

začiatok šk. roka: 4. október 2018

konverzačné so zahraničným lektorom a špecializované so zameraním na prípravu na medzinárodné certifikačné skúšky (Cambridge English a Goethe-Institut)

 Rozsah výučbySystém výučbyČas výučbyPoplatok
Konverzačné so zahraničným lektorom - angličtina, nemčina, francúzština,
španielčina, ruština, taliančina
35 vyuč. hodín
(5 mesiacov)
1 x do týždňa
2 vyuč. hod.

16.30-18.00

18.10-19.40

130,- EUR (jednorázovo)
Špecializované (pre zaregistrovaných kandidátov na skúšky)
Príprava na FCE, CAE
36 vyuč. hodín
(3 mesiace)
Piatok
Čas a intenzita výučby po vzájomnej dohode
135,- EUR (jednorázovo)
vrátane testov
Praktické semináre
Príprava na medzinárodné certifikačné skúšky
(Goethe-Zertifikat B1, Goethe-zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Zertifikat C2)
12 vyuč. hodín Piatok
Čas a intenzita výučby po vzájomnej dohode
60,- EUR (jednorázovo)
vrátane testov

Inidviduálna výučba s našimi
a zahraničnými lektormi
(špecializovaná príprava na medzinárodné certifikačné skúšky Cambridge English Language Assessment a Goethe Institut)

podľa dohody podľa dohody 13,- € / 45 min.
17,- € / 60 min.

Príprava na FCE a Príprava na medzinárodné certifikačné skúšky sa vzhľadom na nízku dotáciu vyučovacích hodín zaoberajú len precvičovaním konkrétnych testov, podobných samotnej skúške, pričom sa trénujú všetky štyri jazykové zručnosti ( čítanie, posluch, písomný aj ústny prejav).

Bližšie informácie k skúškam Cambridge English Language Essessment

Bližšie informácie k skúškam Goethe-Institut

Bližšie informácie k ďalším jazykovým skúškam

Prihláška (formát PDF)
Prihláška (formát DOC)

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek