Všeobecná a odborná jazyková príprava pre vysokoškolákov

Uvedené štúdium je určené pre poslucháčov ekonomických, právnických fakúlt a politických vied so zameraním na prípravu:

  • na štátne jazykové skúšky
  • na medzinárodné certifikačné skúšky Cambridge English a Goethe-Institut

Výhody štúdia:

  • intenzívnejšie štúdium za kratšie časové obdobie
  • akceptácia špecifických požiadaviek
  • vzájomná dohoda – čas, rozsah, intenzita výučby
  • samostatné študijné skupiny 4 - 6 osôb (4,- EUR / hod. / 1 osoba)
  • možnosť nástupu aj na Večerné štúdium
  • študijný materiál zabezpečuje jazyková škola

Prihláste sa už dnes: ONLINE PRIHLÁŠKA

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek