Profil a kredit školy

 • Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia, zriadená v roku 1991.
 • Zriaďovateľom školy je RK Centrum UNIVERSA, spol. s r.o., Horná 65,
  974 01 Banská Bystrica;
 • Profesionálna inštitúcia poskytujúca jazykové vzdelávanie od úrovne A1 po C2 Spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR/SERR) pre všetky cieľové skupiny;
 • Komplexné rozvíjanie všetkých zručností vyplývajuce z metodiky výučby cudzích jazykov (gramatika, písomný a ústny prejav, čítanie a posluch s porozumením) postredníctvom plne kvalifikovaných našich a zahraničných lektorov;
 • Štúdium je garantované spoločnosťou International Education Society, London (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk).

Kredit školy

 • Od roku 1999 je naša škola licenčným partnerom Goetheho inštitútu Mníchov a zároveň samostatným skúškovým centrom pre organizovanie medzinárodných certifikačných skúšok.
 • Ku dňu 29. apríla 2005 bola škola certifikovaná spoločnosťou International Education Society London. Aktuálny medzinárodný rating našej školy je BBB, to zn. "Vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia".
 • S účinnosťou od 1. septembra 2005 je škola akreditovaná MŠ SR a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 321 o jazykovej škole z 23. júla 2008 je škola oficiálne zaradená do siete škôl MŠ SR.
 • Ku dňu 1. mája 2008 sa škola stala akreditovaným testovacím centrom Londýnskej obchodnej a priemyselnej komory - LCCI.
 • Od septembra 2011 je naša škola licenčným partnerom University of Cambridge, ESOL Examinations a zároveň samostatným autorizovaným skúškovým centrom - CAMBRIDGE EXAMINATION CENTRE BANSKA BYSTRICA pre organizovanie cambridgeských skúšok.

Certifikované študijné odbory spoločnosťou IES London

 • Jazyková príprava na štúdium a prácu v zahraničí a na prijímacie pohovory na vysoké školy (E/SK/BBB/II/bbb), (E/SK/BBB/II/a), (E/SK/BBB/II/bb)
 • Podniková a medzinárodná komunikácia v anglickom alebo nemeckom jazyku (E/SK/BBB/II/a)
 • Jazykové odborné vzdelávanie pre zamestnancov verejnej a štátnej správy (E/SK/BBB/II/a)
 • Business Communication & Information Technology (E/SK/BBB/II/b) Wirtschaftskommunikation & Informationstechnologien (E/SK/BBB/II/b)
 • Jazyková príprava na štúdium a prácu doma a v zahraničí, angličtina, nemčina, španielčina, ruština (E/Sk/BBB/II/b), (E/Sk/BBB/b alebo a*), (E/Sk/BBB/II/b), (E/Sk/BBB/b alebo a*), (E/Sk/BBB/II/b), (E/Sk/BBB/II/b).

banner NAJ JAZYKOVÁ ŠKOLA

Prečo študovať u nás?

Lebo len v našej škole najrýchlejšie získate:

 • Cambridgeský certifikát – KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher, ILEC, ICFE, YLE Starters, Movers, Flyers
 • Certifikát Goetheho inštitútu (Goethe-Zertifikat A2, Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Zertifikat C2 GDS)
 • Medzinárodný certifikát IES London o znalosti jazyka od úrovne A2 – C1 (angličtina, nemčina, španielčina, ruština), akceptovaný všetkými zamestnávateľskými organizáciami
 • Medzinárodný certifikát LCCI (Londýnskej obchodnej a priemyselnej komory)
 • Osvedčenie Ministerstva školstva SR

Navštívte stránky našich partnerov:

Prüfungszentrum Goethe-institutMinisterstvo školstva SRInternational Education Society LondonLCCI International Qualifications

Sme autorizované skúškové centrum CAMBRIDGE EXAMINATIONS CENTRE v Banskobystrickom kraji University of Cambridge ESOL Examinations - Authorised Centre

RK Centrum UNIVERSA, Súkromná jazyková škola a vzdelávacia inštitúcia Banská Bystrica, Kuzmányho 5, 974 00 Banská Bystrica, info@universa.sk.
Spracoval: Richard Jaroušek